Soukromí

Jsme rádi, že máte zájem o náš e-shop. Ochrana vašeho soukromí je pro nás velmi důležitá. Níže vás podrobně informujeme o nakládání s vašimi údaji.

1. Kdo je zodpovědný za vaše osobní údaje?

Michal Mašek L.
Janačka 936
CZ-50601 Jičín

2. Přístup k datům a hostingu

Naše webové stránky můžete navštívit bez poskytnutí jakýchkoli osobních údajů. Při každém vyvolání webové stránky webový server automaticky uloží tzv. soubor protokolu serveru, který obsahuje např. název požadovaného souboru, vaši IP adresu, datum a čas přístupu, množství přenesených dat a žádajícím poskytovatelem (přístupové údaje) a zdokumentuje je.Tyto přístupové údaje jsou vyhodnocovány výhradně za účelem zajištění bezproblémového provozu stránek a zlepšování naší nabídky. V souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR slouží k ochraně našich oprávněných zájmů na správné prezentaci naší nabídky, které převažují v rámci zvažování zájmů. Veškeré přístupové údaje budou vymazány nejpozději do sedmi dnů po ukončení vaší návštěvy na webu.

Hostingové služby třetích stran

V rámci zpracování naším jménem poskytuje služby hostování a zobrazování webových stránek poskytovatel třetí strany. To slouží k ochraně našich nadřazených oprávněných zájmů na správné prezentaci naší nabídky v rámci vyvažování zájmů. Veškeré údaje, které jsou shromažďovány v rámci používání této webové stránky nebo ve formulářích poskytnutých k tomuto účelu v e-shopu, jak je popsáno níže, jsou zpracovávány na jeho serverech. Zpracování na jiných serverech probíhá pouze v rámci zde popsaného.

Tento poskytovatel služeb se nachází v zemi Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru.

3. Shromažďování a používání dat pro zpracování smlouvy a při otevírání zákaznického účtu

Osobní údaje shromažďujeme, pokud nám je dobrovolně poskytnete v rámci své objednávky, při kontaktu s námi (např. přes kontaktní formulář nebo e-mail) nebo při založení zákaznického účtu. Povinná pole jsou takto označena, protože v těchto případech údaje potřebujeme pro zpracování smlouvy nebo pro zpracování vašeho kontaktu nebo otevření zákaznického účtu a bez jejich poskytnutí nemůžete dokončit objednávku a/nebo otevřít účet nebo odeslat kontakt. . Které údaje se shromažďují, lze zjistit z příslušných vstupních formulářů. Údaje, které nám poskytnete, používáme v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b GDPR pro zpracování smlouvy a vašich dotazů. Po dokončení smlouvy nebo vymazání vašeho zákaznického účtu budou vaše údaje omezeny pro další zpracování a vymazány po uplynutí lhůt pro uchování podle daňového a obchodního práva, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším použitím vašich údajů nebo si vyhrazujeme právo používat údaje nad rámec toho, co je povoleno zákonem a o kterém vás informujeme v tomto prohlášení. Smazání vašeho zákaznického účtu je možné kdykoli a lze jej provést buď zasláním zprávy na níže popsanou možnost kontaktu, nebo pomocí funkce k tomu určené v zákaznickém účtu.

4. Sdílení dat

Za účelem plnění smlouvy v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b GDPR předáváme vaše údaje přepravní společnosti pověřené dodáním, pokud je to nezbytné pro dodání objednaného zboží. V závislosti na tom, kterého poskytovatele platebních služeb si vyberete v procesu objednávky, předáme platební údaje shromážděné za tímto účelem bance pověřené platbou a jakémukoli námi pověřenému poskytovateli platebních služeb nebo vybrané platební službě ke zpracování plateb. Někteří z vybraných poskytovatelů platebních služeb tyto údaje také sami shromažďují, pokud si tam vytvoříte účet. V tomto případě se musíte během procesu objednávky zaregistrovat u poskytovatele platebních služeb pomocí svých přístupových údajů. V tomto ohledu platí prohlášení o ochraně údajů příslušného poskytovatele platebních služeb. Využíváme poskytovatele platebních služeb se sídlem v zemi mimo Evropskou unii. Předání osobních údajů této společnosti je nezbytné pouze pro plnění smlouvy.

Přenos dat poskytovatelům přepravních služeb

Pokud jste nám k tomu dali výslovný souhlas během vaší objednávky nebo po ní, předáme vaši e-mailovou adresu a telefonní číslo vybranému poskytovateli přepravních služeb v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 lit Doručovatel vás může kontaktovat ohledně účel oznámení o doručení nebo koordinace.

Souhlas lze kdykoli odvolat zasláním zprávy na níže popsanou možnost kontaktu nebo přímo poskytovateli přepravních služeb na níže uvedenou kontaktní adresu. Po odvolání smažeme údaje, které jste za tímto účelem poskytli, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším použitím svých údajů nebo si nevyhradíme právo používat údaje, které jdou nad rámec tohoto, což je povoleno zákonem a o kterých budeme informovat vás v tomto prohlášení.

 

 

 

 

5. E-mailové zpravodaje, doporučení produktů a poštovní akce

E-mailová reklama s registrací k odběru newsletteru

Pokud se zaregistrujete k odběru našeho newsletteru, používáme údaje k tomu požadované nebo vámi poskytnuté samostatně k tomu, abychom vám pravidelně zasílali náš e-mailový newsletter na základě vašeho souhlasu v souladu s článkem 6 odst. 1 věta 1 písm.

Z odběru newsletteru se můžete kdykoli odhlásit. K tomu postačí zpráva v textové podobě na sales@woodboxstore.com nebo může být zaslána prostřednictvím odkazu uvedeného v newsletteru. Poté, co se odhlásíte, vymažeme vaši e-mailovou adresu, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším používáním vašich údajů nebo si nevyhrazujeme právo používat údaje nad rámec toho, co je povoleno zákonem a o kterém vás budeme informovat v tomto prohlášení.

Oznámení

vznést námitku zasláním neformální zprávy na adresu sales@woodboxstore.com [MM1] nebo poštou na adresu:

Michal Mašek, L. Janačka 936, CZ-50601 Jičín

odporovat. To se však netýká údajů nutných pro vyřízení Vaší objednávky. Po obdržení vaší námitky již nebudeme dotčené údaje používat, zpracovávat a předávat k jiným účelům, než je vyřízení vaší objednávky, a nebudeme vám již zasílat reklamní materiály, včetně našich katalogů. Další informace o ochraně údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně údajů.

6. Použití údajů pro zpracování plateb

Kontrola identity a kreditu při výběru platebních metod Billpay

Pokud se rozhodnete pro jednu z platebních možností našeho partnera Billpay GmbH, budete v procesu objednávky požádáni o předání údajů potřebných pro zpracování platby a ověření identity a kreditu společnosti Billpay v souladu s čl. 6 odst. 1 S 1 písm.: souhlas DSGVO. Pokud udělíte souhlas, vaše údaje (jméno a příjmení, ulice, číslo domu, PSČ, město, datum narození, telefonní číslo a v případě nákupu prostřednictvím inkasa uvedené údaje o účtu) a údaje v souvislosti s vaše objednávka bude předána společnosti Billpay. Billpay nebo partnerské společnosti pověřené Billpay za účelem vlastní kontroly identity a bonity předávají údaje úvěrovým agenturám (úvěrovým agenturám) a na základě matematicko-statistických procesů od nich přijímá informace a v případě potřeby i informace o bonitě, výpočet který mimo jiné zahrnuje údaje o adrese. Podrobné informace o tomto a použitých úvěrových agenturách jsou k dispozici na adrese

 

7 . Soubory cookie a analýza webu

Abychom zatraktivnili návštěvu našich webových stránek a umožnili používání některých funkcí, zobrazení vhodných produktů nebo pro průzkum trhu, používáme na různých stránkách tzv. cookies. To slouží k ochraně našich nadřazených oprávněných zájmů na optimalizované prezentaci naší nabídky v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR. Cookies jsou malé textové soubory, které se automaticky ukládají do vašeho koncového zařízení. Některé soubory cookie, které používáme, jsou smazány po ukončení relace prohlížeče, tj. po zavření prohlížeče (takzvané soubory cookie relace). Jiné soubory cookie zůstávají na vašem koncovém zařízení a umožňují nám rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě (trvalé soubory cookie). Dobu uložení můžete vidět v přehledu v nastavení cookies vašeho webového prohlížeče. Svůj prohlížeč si můžete nastavit tak, abyste byli o nastavení cookies informováni a individuálně se rozhodli, zda je přijmete nebo pro určité případy nebo obecně vyloučíte přijímání cookies. Každý prohlížeč se liší způsobem, jakým spravuje nastavení souborů cookie. To je popsáno v nabídce nápovědy každého prohlížeče, která vysvětluje, jak můžete změnit nastavení souborů cookie

 

Pokud nebudou cookies akceptovány, může být funkce našich webových stránek omezena.

V rámci používání Google Analytics (viz níže) používá tato webová stránka také takzvaný soubor cookie DoubleClick, který umožňuje rozpoznat váš prohlížeč, když navštívíte jiné webové stránky. To slouží k ochraně našich nadřazených oprávněných zájmů na optimálním marketingu našich webových stránek v souladu s článkem 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR. Informace automaticky generované souborem cookie o vaší návštěvě této webové stránky se přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. IP adresa se zkracuje aktivací IP anonymizace na tomto webu před přenosem v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa odeslána na server Google v USA a tam zkrácena. Anonymizovaná IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji Google.

Google použije tyto informace k sestavování zpráv o aktivitě na webu a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webu. To slouží k ochraně našich nadřazených oprávněných zájmů na optimálním marketingu našich webových stránek v rámci vyvažování zájmů. Google může také předávat tyto informace třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud třetí strany zpracovávají tyto údaje jménem společnosti Google. Po ukončení našeho používání služby Google DoubleClick budou údaje shromážděné v této souvislosti smazány.

Google Double Click je nabídka společnosti Google LLC. (www.google.de).

Pokud nebudou cookies akceptovány, může být funkce našich webových stránek omezena -

Použití Google (Universal) Analytics pro analýzu webu

Pro analýzu webových stránek používá tato webová stránka Google (Universal) Analytics, službu webové analýzy poskytovanou společností Google LLC (www.google.de). To slouží k ochraně našich nadřazených oprávněných zájmů na optimalizované prezentaci naší nabídky v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR. Google (Universal) Analytics používá metody, které umožňují analýzu vašeho používání webové stránky, jako jsou soubory cookie. Automaticky shromážděné informace o vašem používání této webové stránky se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. Aktivací IP anonymizace na tomto webu dochází ke zkrácení IP adresy před přenosem v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa odeslána na server Google v USA a tam zkrácena. Anonymizovaná IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci Google Analytics se obecně neslučuje s jinými údaji Google. Po ukončení našeho používání Google Analytics budou údaje shromážděné v této souvislosti vymazány. Společnost Google LLC má sídlo v USA a je certifikována v rámci EU-US Privacy Shield. Aktuální certifikát si můžete prohlédnout zde. Na základě této dohody mezi USA a Evropskou komisí Evropská komise zavedla odpovídající úroveň ochrany údajů pro společnosti certifikované v rámci Privacy Shield.

Můžete zabránit společnosti Google ve shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webové stránky (včetně vaší IP adresy) a ve zpracování těchto údajů společností Google stažením a instalací zásuvného modulu prohlížeče dostupného pod následujícím odkazem:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Alternativně k pluginu prohlížeče můžete kliknout na tento odkaz, abyste zabránili budoucí detekci službou Google Analytics na této webové stránce. Na vašem koncovém zařízení je uložen opt-out cookie. Pokud smažete soubory cookie, musíte na odkaz kliknout znovu.

8. Reklama prostřednictvím marketingových sítí

Remarketing Google AdWords

K inzerci tohoto webu ve výsledcích vyhledávání Google a na webech třetích stran používáme Google Adwords. Za tímto účelem je při návštěvě našich webových stránek společností Google nastaven tzv. remarketingový soubor cookie, který automaticky umožňuje zájmově orientovanou reklamu pomocí pseudonymního ID souboru cookie a na základě navštívených stránek. To slouží k ochraně našich nadřazených oprávněných zájmů na optimálním marketingu našich webových stránek v souladu s článkem 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR. Po ukončení našeho používání Google AdWords Remarketing budou údaje shromážděné v této souvislosti smazány.

Jakékoli další zpracování údajů bude probíhat pouze v případě, že jste společnosti Google udělili souhlas s tím, že vaše historie prohlížeče webových stránek a aplikací bude společností Google propojena s vaším účtem Google a že informace z vašeho účtu Google budou použity k personalizaci reklam, které vidíte na web viz. V tomto případě, pokud jste při návštěvě našich webových stránek přihlášeni ke Googlu, použije Google vaše data spolu s daty Google Analytics k vytvoření a definování seznamů cílových skupin pro remarketing napříč zařízeními. Za tímto účelem Google dočasně propojí vaše osobní údaje s údaji Google Analytics, aby se vytvořily cílové skupiny.

Google AdWords Remarketing je nabídka společnosti Google LLC (www.google.de). Společnost Google LLC má sídlo v USA a je certifikována v rámci EU-US Privacy Shield. Aktuální certifikát si můžete prohlédnout zde. Na základě této dohody mezi USA a Evropskou komisí Evropská komise zavedla odpovídající úroveň ochrany údajů pro společnosti certifikované v rámci Privacy Shield. Pokud si nepřejete účastnit se sledování, můžete proti tomuto použití vznést námitku tím, že jednoduše deaktivujete cookie pro sledování konverzí Google ve vašem internetovém prohlížeči v uživatelském nastavení. Poté nebudete zahrnuti do statistik sledování konverzí.


9. Odesílání upomínek na recenze e-mailem

Připomenutí hodnocení od důvěryhodných obchodů

Pokud jste nám k tomu dali výslovný souhlas během vaší objednávky nebo po ní v souladu s článkem 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR, předáme vaši e-mailovou adresu společnosti Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str (www.trustedshops.de ), aby vám mohli poslat připomínku hodnocení e-mailem.

Tento souhlas lze kdykoli odvolat zasláním zprávy na níže popsanou možnost kontaktu nebo přímo na Důvěryhodné obchody.


1 0. Možnosti kontaktu a vaše práva

Jako subjekt údajů máte následující práva:

podle čl. 15 GDPR právo požadovat informace o námi zpracovávaných osobních údajích v tam uvedeném rozsahu;
podle čl. 16 GDPR právo požadovat okamžitou opravu námi uložených nesprávných nebo neúplných osobních údajů; podle čl. 17 GDPR právo požadovat výmaz vašich osobních údajů, které ukládáme, pokud nedojde k jejich dalšímu zpracování je požadováno

- uplatňovat právo na svobodu projevu a informací;
- plnit právní povinnost - z důvodů veřejného zájmu - uplatňovat, vykonávat nebo obhajovat právní nároky;

podle čl. 18 DSGVO právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů, pokud

- přesnost údajů zpochybňujete;
- zpracování je protiprávní, ale odmítáte jeho výmaz; - údaje již nepotřebujeme, ale Vy je potřebujete k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků, nebo - jste vznesl námitku proti zpracování v souladu s čl. 21 GDPR;

podle čl. 20 GDPR právo obdržet své osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu nebo požadovat jejich předání jiné odpovědné osobě;

podle čl. 77 DSGVO právo podat stížnost u dozorového úřadu. Zpravidla se můžete obrátit na dozorový úřad v místě vašeho obvyklého bydliště nebo zaměstnání nebo na sídlo naší společnosti.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se shromažďování, zpracování nebo používání vašich osobních údajů, informací, oprav, blokování nebo výmazu údajů a odvolání uděleného souhlasu nebo námitky proti konkrétnímu použití údajů, kontaktujte nás prosím přímo pomocí kontaktních údajů v našem otisk.


1 1. Aktualizace a změna tohoto prohlášení o ochraně údajů

Toto prohlášení o ochraně údajů je aktuálně platné a má status května 2022.
Vzhledem k dalšímu vývoji našich webových stránek a nabídek nebo kvůli změněným právním nebo úředním požadavkům může být nutné toto prohlášení o ochraně údajů změnit.


Právo vznést námitku

Pokud zpracováváme osobní údaje, jak je vysvětleno výše, za účelem ochrany našich oprávněných zájmů, které převažují v kontextu vyvažování zájmů, můžete proti tomuto zpracování vznést námitku s účinností do budoucna. Pokud je zpracování pro účely přímého marketingu, můžete toto právo uplatnit kdykoli, jak je popsáno výše. Pokud je zpracování pro jiné účely, máte právo vznést námitku pouze v případě, že existují důvody vyplývající z vaší konkrétní situace.

Poté, co uplatníte své právo vznést námitku, již nebudeme vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud je zpracování nezbytné pro zřízení, výkon nebo obhajoba slouží právním nárokům.

To neplatí, pokud je zpracování pro účely přímého marketingu. Poté již nebudeme vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávat.


 [MM1]